Đào tạo

NGÀNH THIẾT KẾ & QUẢN LÝ WEBSITE

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
------------------------------------------

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, tất cả các công ty kinh doanh cũng như các công ty có hệ thống website, các công ty chuyên thiết kế, tư vấn, bảo trì hệ thống website, hệ thống thông tin rất cần những vị trí:

Thiết kế, triển khai hệ thống website: thiết kế, triển khai hệ thống website cho các công ty, xí nghiệp, các khu công nghiệp.

Quản trị hệ thống website:duy trì, bảo đảm hoạt động liên tục cho toàn hệ thống website. Lập kế hoạch, thi hành các kế hoạch backup, phòng chống rủi ro, hư hỏng.

Thiết kế và xây dựng ứng dụng web: kết hợp lập trình và thiết kế giao diện, xây dựng một ứng dụng web hoàn hoạt động trên hạ tầng mạng.

Hiểu rõ thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 tổ chức đào tạo ngành Thiết kế & Quản lý Website nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực như trên.

Sau khi học xong ngành học này người học không những có kỹ năng về kỹ thuật khi xây dựng website mà còn trau chuốt về giao diện giúp xây dựng bộ mặt chuyên nghiệp cho website và ứng dụng web.

Trang con (2): Hệ 02 năm Hệ 1.5 năm
Comments