Giới thiệu quý thầy cô cùng các em học sinh những phần mềm thông dụng hỗ trợ quá trình công tác và học tập.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Xem camera trong LAN  1012k v. 2 20:54, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Canon2900_win32bit  8979k v. 2 19:38, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Canon2900_win64bit  10627k v. 2 19:38, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Ricoh2035e_P.Đào tạo_64bit(192.168.1.126)    2042k v. 2 19:52, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Ricoh2035e_P.Đào tạo_32bit   1747k v. 2 19:51, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Ricoh3500_Nghề ngắn hạn_64bit   3068k v. 2 19:52, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Ricoh3500_Nghề ngắn hạn_32bit(192.168.1.5)    2748k v. 2 19:53, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Quản lý máy chấm công  00:25, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Phần mềm nén,giải nén 7Zip  1068k v. 2 20:14, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Xem
Chuyển đổitừ PDF sang Word, Excel, ...  23:14, 5 thg 2, 2018 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Dọn dẹp rác  6305k v. 2 20:14, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Xem
Đọc file PDF  20:16, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Hỗ trợ download  7671k v. 2 17:54, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Chỉnh sửa file ISO  4245k v. 2 19:03, 20 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Chuyển đổi Font chữ  1008k v. 2 18:00, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Phục hồi dữ liệu lỡ format, ghost nhầm   5095k v. 2 23:54, 26 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Phục hồi dữ liệu lỡ xóa  12672k v. 2 01:17, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Teamview_user  5284k v. 2 20:03, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Teamview_Admin  7776k v. 2 20:04, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Tạo và trộn đề thi trắc nghiệm thi trên máy tính  01:37, 7 thg 8, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Trộn đề thi trắc nghiệm McMix  6627k v. 2 01:32, 7 thg 8, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Crack_Win7  3840k v. 3 01:47, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Đóng băng ổ cứng  7250k v. 2 01:45, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Tạo menu ghost  4328k v. 2 01:19, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Gửi file,tin nhắn trong LAN(32bit)  432k v. 3 01:57, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Gửi file,tin nhắn trong LAN(64bit)  492k v. 3 01:57, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Đóng băng ổ cứng  3403k v. 2 01:46, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Borland C 3.1 for Dos  18341k v. 2 19:01, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Lập trình C  9108k v. 2 18:59, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Xem
Thiết kế giao diện Web  18:59, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Sắp xếp thời khóa biểu   18:00, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Cắt, ghép file PDF  2879k v. 2 00:16, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Xem
Giảm dung lượng file ảnh  21:11, 2 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Chạy độc lập or chèn vào Powerpoint,tổ chức trò chơi     2092k v. 2 19:01, 25 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Chống phân mảnh ổ đĩa  7176k v. 2 20:55, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Convert SWF to EXE  2302k v. 2 19:08, 25 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Plugin chèn file Flash vào Powerpoint  672k v. 2 00:53, 29 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Xem
Chuyen doi dinh dang Video  19:10, 1 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Xóa file cứng đầu  351k v. 2 00:15, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Font Tiếng việt(full)   6524k v. 2 17:55, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Gõ tiếng việt(32bit)   586k v. 2 17:56, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Gõ tiếng việt(64bit)  601k v. 2 17:56, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Gõ tiếng việt(Vietkey 2007)  557k v. 2 17:57, 21 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Thay đổi thuộc tính file  133k v. 3 01:50, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Fix Kaspersky không đăng ký được license  1k v. 2 19:11, 25 thg 6, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Đóng băng USB  447k v. 2 00:59, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Hiển thị file ẩn cho USB  108k v. 2 05:01, 28 thg 3, 2016 Phạm Phước Tấn
ċ

Tải xuống
Phục hồi thuộc tính Windows  47k v. 3 01:19, 22 thg 5, 2015 Phạm Phước Tấn
Comments