Tài liệu‎ > ‎

Học phần cơ sở

Gồm các học phần cơ sở như: Tin học, Lắp ráp và cài đặt máy tính, Công cụ thiết kế và vẽ đồ họa.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  18:45, 24 thg 2, 2019 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  19:02, 24 thg 2, 2019 Phạm Phước Tấn
Ċ
Xem
  19:04, 24 thg 2, 2019 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  08:35, 19 thg 2, 2019 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  04:57, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  18:56, 24 thg 2, 2019 Phạm Phước Tấn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  337k v. 2 04:51, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
Ċ
Xem Tải xuống
  350k v. 2 04:51, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
Ċ
Xem Tải xuống
  492k v. 2 04:51, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
Ċ
Xem Tải xuống
  15726k v. 2 04:48, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
Ċ
Xem Tải xuống
  3450k v. 2 04:48, 27 thg 2, 2018 Minh Thúy Trần Thị
Comments